Lappedykker ved Vestre Søbad, Almind Sø, oktober 2008

Trafiksikkerheden skal øges ved Søbadet

Tidligere i sommer skete der to alvorlige ulykker på Horsensvej ved Østre Søbad – den ene med dødelig udgang – og nu vil Vej- og Trafikudvalget indføre forskellige ændringer, for at øge trafiksikkerheden.

Blandt andet bliver indkørsel forbudt-skiltet ved parkeringspladsen sat på en høj stander i stedet for en lav, og der bliver opsat skilte på østsiden af vejen, der henviser til stitunnellen, så folk ikke går over vejen.

Der arbejdes også for at få hastigheden sat ned fra 70 km til 60 km resten af sommeren – og der skal opsættes en tavle, der advarer bilister om badegæster.

Og så vil udvalget kontakte naturstyrlesen og bede dem mindske bredden af indkørslen til skoven syd for Søbadet, så det ikke længere kan bruges til vendeplads, som mange bilister gør i dag.