Politibil Foto: www.politi.dk

Politiet vil væk fra Christian 8.s Vej

Politiet skal ikke længere have adresse på Christian 8.s Vej, hvis det står til ledelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at flytte politistationen, det skriver mja.dk.

Lokalerne i den gamle politistation er ikke længere tidssvarende, og derfor er arbejdet med at finde nye lokaler gået i gang.

Politiet har blandt andet haft kontakt til Jyske Bank, der jo er i gang med at bygge nye kontorer på den tidligere Neckelmann-grund på Stagehøjvej.

Hvis Silkeborg Politi flytter, skal der være plads til cirka 70 ansatte, venterum, detention og patruljevogne, det skriver mja.dk.

Jyske Bank forventer at afslutte byggeriet på Stagehøjvej i april 2016, så en flytning sker tidligst der.

Der er endnu ikke aftalt noget med Jyske Bank, så en anden placering i Silkeborg kan også komme på tale.