Foto: Silkeborg Kommune

Den store byråds-rokade begynder nu

Silkeborgs tidligere borgmester Hanne Bæk Olsen (S) og folketingsmedlem Karina Due (DF) træder begge ud af byrådet 1. september. Det godkendte Silkeborg Byråd på mødet i aftes

Dermed er der lagt op til valg af ny formand i både Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Hanne Bæk Olsen (S) var borgmester i Silkeborg fra 2010-2013 og er i denne byrådsperiode 2. viceborgmester og formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Hun har været medlem af Silkeborg Byråd siden 1998, men trækker sig fra alle poster. Begrundelsen er et ressourcekrævende job. Hanne Bæk Olsen er sektionsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.

Karina Due (DF) blev i juni valgt ind i Folketinget. Hun er også medlem af regionsrådet i Region Midtjylland og trækker sig fra byrådet med henvisning til for stor arbejdsbyrde. Desuden har Dansk Folkeparti egne regler om, at medlemmer ikke må sidde på tre politiske poster samtidig.

Karina Due har været formand for Ældre- og Handicapudvalget siden 1. januar 2014.

Alle rokaderne
Hanne Bæk Olsens plads i byrådet bliver overtaget af Mustafa Kellegös (S), som de seneste måneder har været midlertidig stedfortræder for Casper Mouritsen (valgt for Socialdemokraterne, nu løsgænger), som har orlov fra byrådet. Fra 1. september er Kim Barslund Nielsen (S) midlertidig stedfortræder for Casper Mouritsen.

Nyt byrådsmedlem for Dansk Folkeparti er Kuno Danielsen. Han bliver medlem af Børne- og Ungeudvalget og som led i en aftale med Liberal Alliance også Arbejdsmarkedsudvalget.

Harry Madsen (DF) er nyt medlem af Økonomi og Erhvervsudvalget.

Morten D. Høegh (LA) får plads i Ældre- og Handicapudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget vælger ny formand på mødet 3. september. Arbejdsmarkedsudvalget på mødet 7. september.

Ny 2. viceborgmester er formanden for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen (S), som også er ny gruppeformand for Socialdemokraterne.