Foto: Margrethe Løkkegaard

Torvebyggeri har ikke brudt love

Statsforvaltningen – altså det det kommunale tilsyn – har efter en større undersøgelse konkluderet, at Silkeborg Kommune ikke har brudt loven i forhold til Torvet.

Byrådsmedlem Teresa Jørgensen (DF), Dania I/S og flere andre klagede i flere omgang til det kommunale tilsyn i begyndelsen af 2015 over byrådets beslutning om efter offentligt udbud at indgå en aftale med entreprenørvirksomheden A. Enggaard om at opføre, eje og drive et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg under Torvet.

Klagerne gik på, at byrådet og Silkeborg Kommune havde overtrådt en lang række love og regler i forbindelse med beslutningen og dispositioner i sagen. Klagesagen fyldte 1.279 sider og indeholdte 40 klagepunkter og klagetemaer.

Men nu har det kommunale tilsyn altså nået konklusionen, at de ikke har brudt nogen love.

Det er borgmester, Steen Vindum (V), godt tilfreds med.

- Det er rart, at vi nu får bekræftet, at vi naturligvis træffer lovlige beslutninger og handler lovligt. Afgørelsen fra Statsforvaltningen er helt, som jeg havde forventet. Sagen har fyldt meget i både byrådssalen, i medierne og i den kommunale organisation, og jeg ser nu frem til, at parkeringskælderen bliver bygget færdig, så vi næste år kan indvie et nyt, flot Torv til gavn for både butikker, handlende, foreninger og borgere, siger borgmester Steen Vindum.

Mere præcist har vurderet følgende:

  • Byrådet har truffet beslutningen om torveprojektet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, da byrådet i januar 2015 besluttede at indgå aftale med A. Enggaard om at opføre, eje og drive en offentlig tilgængelig parkeringskælder.
  • Silkeborg Kommune har fulgt udbudsreglerne
  • Silkeborg Kommune har betalt markedsprisen for parkeringskælderen.
  • SIlkeborg Kommune har ikke ydet ulovlig kommunal støtte til A. Enggaard.
  • Det er et sagligt kommunalt formål, at byrådet sikrer opførelsen af en parkeringskælder i Silkeborg by for blandt andet at opfylde intentionerne i kommuneplanen om at omdanne de attraktive parkeringspladser til boliger, butikker og rekreative områder (byfortætning).
  • Der er et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse i torveprojektet og kommunens omkostninger.
  • Silkeborg Kommune har inddraget lovlige og saglige hensyn i torveprojektet.
  • Silkeborg Kommunes vurderinger i torveprojektet ligger inden for rammerne af reglerne i kommunalfuldmagten.

Statsforvaltningen vil ikke foretage mere i sagen.