Personlig coach får langtidsledige i job

Det er lykkedes at få job til over 200 langtidsledige i kommunen, takket være et tilbud om personlig coach hos jobcenteret i Silkeborg.

Den personlige træner hjælper langtidsledige, hvor dagpengeperioden er udløbet, med at søge job. De jobsøgende mennesker mødes med coachen en gang hvert 14. dag, og for én af dem, Carina Christina Ewertsen, har det virket.

- I starten var jeg lidt skeptisk over at skulle til møde næsten hver 14. dag, men det har været en håndsrækning og en rigtig stor hjælp at have én at snakke med undervejs. Min coach var også den første, jeg fortalte, at jeg havde fået et job, siger Carina Christina Ewertsen, der inden hun fik job, havde opbrugt dagpengeperioden og arbejdsmarkedsydelsesperioden var også tæt på at udløbe.

Der har i alt i løbet af det første år været omkring 600, der har haft kontakt til jobcentrets jobcoach, og en tredjedel har fået job og kan forsørge sig selv, blandt andet på grund af den støtte, coachen har givet.

- Vi hjælper flere tilbage i arbejde end forventet, og alt tyder på, at endnu flere vil blive i stand til at forsørge sig selv i løbet af 2016. Derfor fortsætter vi, og vi vil fremover tilbyde coaching tidligere i forløbet, siger jobcenterchef i Silkeborg Simon Mæng.

Tilbuddet om jobcoach er et af flere projekter, kommunen har for at få flere i job. Kommunen regner med at spare omkring otte millioner kroner i overførelsesindkomster i periode 2015-2019.