Kommunen vil lave 150 flygtninge-boliger

Silkeborg har fortsat udsigt til at modtage en del flygtninge i år, og derfor vil Kommunen etablere 150 boliger.

Silkeborg har i år en kvote på 363 flygtninge, og indtil videre er 65 af dem modtaget. Det betyder, at kommunen frem mod årsskiftet vil modtage en del flere end hidtil.

Det nedlagte Hotel Impala er allerede taget i brug som midlertidig bolig for en række flygtninge. Nu vil Kommunen etablere yderligere 50 midlertidige boliger og 100 almene familieboliger til flygtninge.

Ejendoms- og beskæftigelseschefen vil derfor ansøge to statslige puljer om tilskud til boligerne.

Hvis ansøgningerne godkendes, er det blandt andet planen at etablere en pavillonby.

Kommunen vil forsøge at finde et sted til pavillonerne inden årets udgang.