Foto: Silkeborg Kommune

Tandplejen vil bygge ny hovedklinik

Skoletandlægen er i år ved at samle flere aktiviteter i Hostrupsgade, så nu vil Tandplejen indrette en ny hovedklinik.

Tandsundheden blandt børn i Silkeborg er markant forbedret gennem de seneste årtier. I dag forlader halvdelen af alle børn den kommunale tandpleje som 17-årige uden fyldninger.

Derfor besluttede Tandplejen tidligere på året at nedlægge mulighederne for at lave undersøgelser på syv af kommunens 13 tandklinikker.

Nedlæggelsen af de syv undersøgelsesklinikker betyder blandt andet mere tryk på hovedklinikken i Hostrupsgade.

Tandplejen har derfor foreslået over for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at der etableres en ny 1200 kvadratmeter stor hovedklinik til 25 millioner kroner. Klinikken skal være klar til brug i starten af 2019.

Den nye klinik skal desuden erstatte klinikkerne på skolerne Sølyst, Dybkær og Balle.

Det forventes, at stordriftsfordele kan spare Tandplejen for halvanden million kroner årligt.

Efter opførelse af en ny hovedklinik vil den kommunale tandpleje i Silkeborg kommune have følgende klinikstruktur:
• Tre moderne kommunale behandlingsklinikker (Silkeborg, Gjern og Them)
• Tilbud fra fire private tandklinikker i Thorning, Kjellerup og Ans
• Syv moderne forebyggelsesklinikker på skoler (Balle, Fårvang, Sølyst, Dybkær, Skægkær, Sejs, Bryrup, Langsø og Hvinningdal)