Midttrafik dropper køreplaner af papir

Søndag den 26. juni skifter Midttrafik køreplan for busserne. Skiftet betyder et farvel til den trykte køreplan.

For Silkeborg er der ikke de store ændringer i den kommende køreplan, men der kan være enkelte småjusteringer.

Midttrafik besluttede i oktober 2015, at der fra dette køreplanskift ikke længere skal laves trykte køreplaner.

De trykte køreplaner viser kun planlagt tid, de opdateres sjældent og efterspørgslen efter de trykte køreplaner er faldet de seneste år.

- Efterspørgslen efter digitale køreplaner på midttrafik.dk er steget de seneste år, så mange af kunderne bruger i forvejen de digitale løsninger, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Til efteråret lancerer Midttrafik en realtidsløsning, hvor kunderne på deres mobiltelefon kan se, hvor bussen er.

Midttrafik forventer en årlig besparelse på cirka 1,7 mio. kr. ved overgangen til rent digitale køreplaner.

Den 26. juni ruller de nye gasbusser ud i Silkeborg. Mandag den 27. juni begynder feriekøreplanen.