Pendlere kommer først i boligkøen

Syv boligorganisationer med afdelinger i Silkeborg kommune må fremover rykke pendlere til toppen af ventelisten.

Fra den 1. august kan boligorganisationerne give tilflyttere fra andre kommuner fortrinsret til en almen bolig, hvis de i forvejen har et arbejde i Silkeborg.

Kravene er, at mindst én person i husstanden skal have minimum 28 timers arbejde om ugen i en fast stilling eller med en tidsbegrænsning på minimum 12 måneder.

Afstanden fra bopæl til job skal samtidig være minimum 30 km.

For de tre boligselskaber i ventelistesamarbejdet BoligSilkeborg må der maksimalt gives pendlerfortrin til 30 boliger hvert år.

Boligorganisationerne håber med ordningen på at kunne hjælpe med at få nye borgere til Silkeborg Kommune, uden at det går for meget ud over dem, der står på den almindelige venteliste.

Boligorganisationerne bestemmer selv, hvilke afdelinger fordelen skal gælde for. Ordningen udløber ved udgangen af 2018, hvis den ikke genforhandles med Silkeborg Kommune.