Kort: Silkeborg Kommune

Naturklager over Nordskovvej afvist

Den seneste store stopklods for Nordskovvejen ser nu ud til at være af vejen. Natur- og Miljøklagenævnet har afvist alle klager over projektet.

For et år siden indsendte Danmarks Naturfredningsforening (DN), Kolonihaveforeningen Frydensbjerg og en nabo klager over to afgørelser om etableringen af Nordskovvej.

Klagerne gik blandt andet på, at vejprojektet ikke beskyttede oddere, damflagermus og vandsalamandere tilstrækkeligt. Projektet var samtidig i uoverensstemmelse med skovloven, ifølge klagerne.

Da klagerne kom, fik de opsættende virkning, så arbejdet ikke måtte begynde, før der var truffet en afgørelse.

Den er nu kommet efter 12 måneder.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagerne, så nu er den forhindring fjernet for Kommunen.

Nordskovvejen mangler stadig godkendelse fra Naturstyrelsen om, hvorvidt den overholder skovloven. Naturstyrelsen ejer statsskoven Nordskoven.