Foto: Esben Stenfeldt

Byrådet gav det sidste ja til skolestruktur

Byrådet gav i aftes det sidste ja til en ny skolestruktur, der blandt andet lægger flere skoler sammen og pålægger resten at samarbejde på tværs. 29 af de 31 byrådsmedlemmer stemte for. Enhedslistens to medlemmer undlod at stemme.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har vedtaget en struktur, som kan holde et godt stykke ind i 2020’erne. Den nye struktur giver bedre mulighed for at samarbejde på tværs af skolerne, så vi kan holde fokus på udvikling, øget faglighed og større trivsel. Det gør, at vi kan leve op til folkeskolens mål og ambitioner. Skolernes økonomi er dog stadig udfordret, så det er en vigtigt drøftelse i de kommende budgetforhandlinger, siger Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Den nye skolestruktur indebærer, at fem skoledistrikter lægges sammen til to, og 23 skoler skal fremover indgå i otte forpligtende samarbejder. Der oprettes desuden fire videnscentre, som skal skabe og indsamle ny viden og formidle den til medarbejderne på alle kommunens skoler.

- Formålet med det forpligtende samarbejde er at skabe en tæt forbindelse mellem det daglige liv på den enkelte skole og den udvikling, som skal ske i samarbejde med naboskolerne. Det kan for eksempel være flere valgfag på tværs, temadage, bedre uddannelsesvejledning, fokus på fælles udvikling af fagene og udnyttelse af de enkelte skolers faciliteter på tværs, forklarer Søren Kristensen.

Som en konsekvens af etableringen af de forpligtende samarbejder, får nogle skoler nye overbygningsskoler: Vestre Skole bliver overbygningsskole for Gjessø Skole, og Dybkærskolen bliver overbygningsskole for Grauballe Skole fra skoleåret 2017/18. Nuværende elever på Gjessø og Grauballe skoler, der har søskende på de hidtidige overbygningsskoler Frisholm og Fårvang skoler, kan vælge samme overbygningsskole som ældre indskrevne søskende.

Den nye skolestruktur gælder fra den 1. august 2017.

Fakta om ny skolestruktur i Silkeborg Kommune
Den decentrale skolestruktur fastholdes, og der lukkes ikke undervisningssteder.

Fem skoler lægges sammen til to skoler med fælles skoledistrikt, ledelse og økonomi:
•    Sjørslev, Vinderslev og Kjellerup skoler
•    Funder og Kragelund Skoler

23 skoler indgår i forpligtende samarbejder i otte grupper:
•    Sjørslev/Vinderslev/Kjellerup – Thorning – Ans
•    Fårvang – Gjern – Sorring
•    Langsø – Resenbro – Sejs – Voel
•    Frisholm – Bryrup
•    Dybkær – Gødvad – Grauballe
•    Vestre – Gjessø – Virklund
•    Funder/Kragelund – Hvinningdal – Buskelund
•    Balle – Skægkær
Overbygningen for Grauballe Skole flyttes til Dybkær Skole og overbygningen for Gjessø Skole flyttes til Vestre Skole.

Fire skoler udpeges til videnscentre:
•    Buskelundskolen: Videnscenter for aldersintegreret undervisning.
•    Sølystskolen: Videnscenter for sproglig, social og kulturel integration.
•    Dybkær Specialskole: Videnscenter for børn med særlige vanskeligheder.
•    Silkeborg Ungdomsskole: Videnscenter for 10. klasse, Eud10 og GFU.

Såfremt en skole i en treårig periode har færre end 125 børn i 0. til 6. klasse, skal skolens eller afdelingens fremtid drøftes med skolens bestyrelse og ledelse.