Vores affald skal sorteres mere

Langt mere af vores husholdningsaffald skal genanvendes, derfor skal vi fra næste år begynde at sortere mere af vores affald, før skraldebilerne kommer og henter det.

De fleste husstande har i dag to affaldsspande, men i fremtiden kommer flere til, og nogle af dem får skillevægge. Det er i hvert fald byrådets forslag til et nyt affaldsregulativ. Målet med regulativet er at nå en genanvendelsesprocent over 50.

I det foreløbig forslag bliver den nuværende spand til restaffald delt til henholdsvis mad- og restaffald. Der kommer en ny beholder til, der bliver delt mellem henholdsvis glasaffald og metal- og plastaffald. Endelig opgraderes den nuværende papirbeholder, så den også kan tage pap.

Hvis regulativet godkendes, må du smide pap i din nuværende papirspand fra nytår. De andre beholdere med skillevæg forventes at komme i brug fra slutningen af næste år.

Problemaffald og ingen køkkenkværne
I forslaget er der også lagt op til en lille ekstrabeholder til problemaffald som batterier, elpærer, elektronik, spraydåser, malingrester og kemikalier.

For et typisk parcel- eller rækkehus koster afhentning af affald i dag cirka 1600 kroner årligt. Det nye system er anslået til at koste 2100 kroner.

Det nye affaldsregulativ indeholder desuden et forbud mod køkkenkværne, fordi ledningsnettet ikke kan rumme "affaldssuppen".

Forslaget er sendt i offentlig høring fra den 13. juli til den 24. august.

Kommunen har tidligere kørt forsøg med lignende sorteringsordninger i Sejs og Kjellerup.