Foto: Anna Marin Schram

Stor tilfredshed med lægehelikopteren

Patienter, der har haft brug for regionens akutlægehelikopter, er blevet bedt om at deltage i en brugerundersøgelse med både spørgeskemaer og personlige interviews.

Undersøgelsen viser, at tilfredsheden med indsatsen er meget høj - 99 procent af patienterne vurderer det samlede indtryk af oplevelsen som "meget godt" (90 procent) eller "godt" (9 procent).

På de øvrige spørgsmål varierer tilfredsheden fra 95 til 100 procent.

Formanden for styregruppen for regionernes akutlægehelikopterordning Svend Hartling siger, at han er glad for resultatet.

- Det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, at det er en højt specialiseret akuthjælp, der gives af meget erfarent personale, siger han.

Af ting, som kan ifølge undersøgelsen kan forbedres, er blandt andet hvordan helikopterlægen forbereder patienten på, hvad der skulle ske under flyvningen – og at helikopterlægen bruger et sprog, der er til at forstå for patienterne.