Uddannelse skal hjælpe mod tarmkræft

Region Midtjylland vil videreuddanne skopi-læger, så der er flere til at undersøge patienter og tarmundersøgelsernes niveau bliver løftet. Målet er at nedsætte dødeligheden af tarmkræft.

Uddannelsen skal være med til at forbedre tarmundersøgelsernes niveau, og det mener overlæge og klinikchef på Hospitalsenheden Horsens, Thomas Møller Jensen, er vigtigt for de mange tilbagevendende patienter.

- Mange patienter får ved en koloskopi fjernet polypper, der er forstadier til kræft, og mange skal efterfølgende indgå i kontrolprogrammer, da de har en øget risiko for igen at få polypper. For dem er det særligt vigtigt at blive undersøgt af eksperter, forklarer han.

Region Midtjylland åbner derfor et akademi. Det vil tage udgangspunkt i, hvordan man gør det i England, fordi de er dygtige inde for det felt.

- Gevinsten tilkommer patienterne, idet koloskopierne bliver både mindre risikable og mindre ubehagelige, og undersøgelsesresultatet er mere sikkert, siger Søren Laurberg til sidst.

Det nye uddannelsesprogram administreres i et samarbejde med Region Midtjyllands Center for Kompetenceudvikling.