Peter Sørensen og forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen. Polfoto

Dom: Peter Sørensen frifindes

Søren Nielsen 

SIF-manager Peter Sørensen frifindes for vold mod sin tidligere kone

SILKEBORG Silkeborg-manager Peter Sørensen er blevet frifundet for vold mod sin ekskone.

Det var en enstemmig afgørelse, oplyste retsformanden, da dommen faldt lidt over middag fredag.

Som begrundelse angav dommeren, at der ikke var ført tilstrækkelig bevis for anklagerne mod Peter Sørensen.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje, om sagen skal ankes til Landsretten.

Peter Sørensens forsvarer, Michael Juul Eriksen, sagde i sin procedure, at han anser ekskonens og venindens forklaringer for utroværdige.

Han undrede sig også over, at anmeldelserne om vold er dukket op lang tid efter, at volden skulle være sket.

Det kunne ifølge forsvarsadvokaten kun handle om, at voldsanklagen skulle bruges af ekskonen for at sikre sig forældremyndigheden over parrets fælles datter.

Anklagemyndigheden ved Østjylland Politi havde i første omgang undladt at rejse tiltale mod Peter Sørensen for vold.

Men da der blev klaget over den afgørelse til Statsadvokaten, ændrede anklagemyndigheden mening og rejste tiltale mod den 44-årige Peter Sørensen.

Ifølge anklagepunkterne skulle han have skubbet sin daværende kone, mens hun holdt parrets lille datter i sin favn. Det medførte, at moren faldt ned i et sofabord og ned på gulvet.

Ved en anden lejlighed skulle Peter Sørensen ifølge ekskonens forklaring have taget hårdt fat i hende og trukket hende adskillige meter over sten og fliser.

Men det fandt retten altså ikke bevist.