Mik Ellegård Bechmann og Dorte Lenbroch fra Stressmentor.nu.

Få redskaber til at hindre stress

SILKEBORG Dorthe Lenbroch og Mik Ellegård Bechmann fra Stressmentor.nu holder torsdag 20. april en gratis event på Ferskvandscentret Silkeborg. Omdrejningspunktet er hands-on redskaber til målrettet at minimere belastninger på arbejdspladsen.

Redskaberne er et uddrag fra deres ECTS godkendte stressmentor-uddannelse, som de udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, og som de kort vil informere om denne eftermiddag.

Tilmelding nødvendig på [email protected]