Gravhøjene er de mest iøjnefaldende minder om bronzealderen, men i foredraget kan man også høre om mange andre fund.

Lær om bronzealderen ved Silkeborg

SILKEBORG Museumsinspektørerne Peter Mohr Christensen og Kaj Fredsgaard Rasmussen holder tirsdag den 18. april foredrag på Museum Silkeborg om »Bronzealderen på Silkeborgegnen«.

I de senere år er der sket en massiv tilvækst i registreringer af bronzealderlokaliteter i museets ansvarsområde. Det giver museet anledning til at kigge tilbage på gamle registreringer fra før motorvejsprojektet og på de nye registreringer, der er kommet til, både i form af gravhøje og bebyggelse, som sammen beskriver landskabsudnyttelsen og livet i perioden.

Fra museet påpeger man, at det nye samlede fundbillede giver stærkt forbedrede muligheder for tolkninger af bronzealderens landskabsudnyttelse og dermed komme tættere på bronzealderens mennesker i Silkeborg-området.