Den seks meter lange robåd er snart klar til beklædning og dekoration. Foto: Lotte Boye Andersen

Regattashow i stort format

River Art er i gang med at skabe store rekvisitter til forestillingen »Waternymph« og show langs Remstrup Å

REGATTASHOW River Art er nu begyndt at skabe rekvisitterne til den store forestilling »Waternymph«, som skal opføres under Ildfestregattaen til august. Revkvitterne bliver fremstillet af specialpap og et kig ind bag kulissen i rekvisit-værkstedet afslører,at der bliver arbejdet i store formater.

Der laves mandshøje bøger, kæmpe nodestativer til noder og meget andet, som skal fortælle Papirfabrikkens historie og illustrere, hvad papir kan bruges til. I løbet af foråret foråret vil der være flere workshops med syning af kostumer og udvikling af rekvisitter, og alle, der interesseret, har mulighed for at deltage som frivillig under vejledning af en af projektets kunstnere.

Robåd på seks meter
Silkeborg Kommune har stillet lokalerne i Spilloppen i Them til rådighed til rekvisitværkstedet.

- De er velegnede til arbejdet med store formater, siger kunstner Lars Ringgaard, som lige nu er ved at færdiggøre en seks meter lang robåd, der skal transportere et kongepar, som indgår som en del af firestillingen.

Alle River Arts aktiviteter langs Remstrup Å og i forestillingen »Waternymph« er baseret på lokale myter og fortællinger fra Silkeborg.

Showet bliver vist hver aften under Regattaen fra 15. til 19. august, og fortæller byens historie ved hjælp af 12 oplyste plateauer langs Remstrup Å.

Fortællingen begynder helt tilbage på Tollundmandens tid, og bevæger sig frem i tiden efterhånden som Hjejleflåden og publikum på stierne langs åen kommer tættere på byen. Finalen på showet er forestillingen »Waternymph«, som opføres foran Jysk Musikteater, hvor en 10 meter høj og 10 meter bred kvindeskikkelse stiger op af vandet ved stryget.