Fællesspisning, fællessang og foredrag på højskolen

SILKEBORG Tirsdag den 25. april ved aftenstid inviterer Silkeborg Højskole til spisning, sang og foredrag. Arrangementet er en del af Folkebevægelsen Mod Ensomheds kampagne »Danmark Spiser Sammen«, hvor der over hele Danmark i uge 17 afholdes spisearrangementer.

- Vi vil som højskole gerne være med til at skabe et rummeligt fællesskab, hvor ensomhed ses som et kollektivt ansvar. Vi vil også invitere nogle af de flygtninge, som er kommet til landet og skal finde et netværk her. Derfor åbner vi dørene op for noget af det, vi på højskolen er gode til at samles om: mad, sang og foredrag, siger forstander Jacob Zakarias Eyermann,

Der indledes med fællesspisning, hvorefter der er fællessang, inden der er rejseforedrag ved journalist Sofie Buch Hoyer med emnet »Global storytelling på kamelryg, i lokomotiv og som frivillig farmer«.

Arrangementet er gratis