Infomøde om et skoleår i udlandet

SILKEBORG Unge og deres forældre inviteres på tirsdag den 25. april om aftenen til et informationsmøde om mulighederne for at tage et skoleår i udlandet.

Mødet holdes af AFS Interkultur, der er Danmarks ældste og største udvekslingsorganisation med 60 års erfaring med at sende unge på skoleophold i mere end 50 forskellige lande.

AFS Interkultur er en non-profit organisation og drives af frivillige.

Informationsmødet foregår i Medborgerhuset på Bindslevs Plads i Silkeborg.

Her vil unge, som har været af sted på skoleophold, vise billeder og fortælle om deres oplevelser, og frivillige fra foreningen vil informere om organisationen, om ansøgningsproceduren, priser

Der kræves tilmelding til mødet.