Udfordring med skolebuskørsel undersøges

Børne- og ungeudvalget har bedt Silkeborg Kommunes skolechef undersøge hvor stort behovet for ekstra kørsel med skolebusser er.

Der er nemlig den udfordring i skolereformen, at de elever, der modtager særlig støtte i skolen, i nogle tilfælde ikke behøver at være så længe på skolen som resten.

Men det betyder også, at de ikke kan køre med skolebussen på samme tidspunkt, som alle de andre.

Formanden for børne- og ungeudvalget, Søren Kristensen siger til netavisen mja.dk, at man ved, at det er et problem for nogle elever, men ikke, hvor stort omfanget er.