Hospitalet har fået en Ebola-dragt

Regionshospitalerne i Hospitalsenhed Midt, blandt andet Regionshospitalet Silkeborg, fik i går en smittedragt, for det tilfælde at der skulle dukke en ebolapatient op på sygehuset.

Samtidig bliver de ansatte i skadestue/modtagelsen på Regionshospitalet Viborg samt akutklinikkerne i Silkeborg og Skive bedt om at prøve et øvelsessæt med beskyttelsesudstyr. Det skal prøves, så de ansatte ved, hvordan det tages på og af. Øvelsessættet er i modtagelsen på Regionshospitalet Viborg, hvor også de ansatte på akutklinikkerne i Silkeborg og Skive har vagter.

Når Hospitalsenhed Midts Akutafdeling vælger at sætte barren højere, end der er krav om, handler det om medarbejdernes sikkerhed og om at undgå smittespredning.

- Det handler om egen sikkerhed først for de ansatte. De skal have prøvet overtræksdragt, handsker og maske med ventilation også videre, så de ved, hvordan de sikrer sig. Det kan jo ske, at der kommer ind patient ind på vores hospitaler. Så skal vi være parat til isolere vedkommende, og sende en medarbejder ind for at stabilisere patienten og gøre klar til transport til Aarhus, forklarer ledende overlæge Larry Højgaard Kristiansen fra Akutafdelingen.

Patienter skal indlægges i Aarhus
Patienter, der er under mistanke for at have ebola, skal ikke indlægges på Hospitalsenhed Midts hospitaler, men modtages direkte på Afdeling Q (Infektionsmedicinsk Afdeling) på Aarhus Universitetshospital/Skejby. Ifølge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen skal ebola-patienter udelukkende indlægges i enten Aarhus eller på Hvidovre Hospital.

Når Hospitalsenhed Midt egenhændigt går ud med en egen retningslinje er det bl.a. på baggrund af en sag fra Viborg i sidste uge, da en person med bopæl tæt på hospitalet viste symptomer, der kunne være tegn på ebola. Patienten blev efterfølgende i Aarhus erklæret fri af mistanke om ebola. Akutlægebilen fra Regionshospitalet Viborg var på stedet, men personen kom aldrig ind på hospitalet. Hospitalets rolle begrænsede sig til telefonisk kontakt om patienten.

- Men sagen siger noget om, hvor tæt en ebola-mistænkt kan være på vores hospitaler. Følges retningslinjerne, bliver sådan en patient ikke indlagt her, men derfor må vi ikke tro, at en mulig smittet person ikke kan risikere at komme her. Vi er på ingen måde i panik over ebola, men vi må heller ikke være naive og tænke, at det ikke kan ske, understreger Larry Højgaard Kristiansen.