Foto: Silkeborg Kommune

De unge får et byråd i Silkeborg

De unge i Silkeborg Kommune får nu deres helt eget byråd.

Nærdemokratiudvalget har vedtaget at støtte et projekt i en forsøgsperiode på to år, hvor elever i kommunens skoler skal vælge repræsentanter til et ungebyråd.

Meningen er, at ungebyrådet jævnligt skal mødes til en række temamøder i det rigtige byråds lokaler, og fire gange om året kan ungebyrådet indstille en idé til vedtagelse i det rigtige byråd.

Alle kommunens skoleelever vælger de enkelte ungebyrådsmedlemmer for et år ad gangen. Hver af kommunens 17 skoledistrikter får en repræsentant hver, og 14 yderligere medlemmer vælges ved personligt stemmetal.

Findes også andre steder

Medlem af nærdemokratiudvalget, løsgængeren Casper Mouritsen, siger at der også er tilsvarende ungebyråd i flere andre kommuner, blandt andet i Aarhus Kommune.

- Nogle steder har ungebyrådet et decideret budget, de kan bruge i løbet af året. Men når vi kigger på erfaringerne fra for eksempel Aarhus Kommune, ser det ud til at metoden med at lade ungebyrådet komme med indstillinger til den politiske proces, er langt mere konstruktivt, og giver bedre og mere markante resultatet, siger Casper Mouritsen.

I Aarhus er det også erfaringen, at alle de indstillinger, de unge kommer med, bliver vedtaget.

- De unge får støtte af en direktør, en håndfuld embedsmænd og to byrådsmedlemmer, siger Casper Mouritsen der ser frem til at se, hvad de unge ender med at indstille.

Ud over at ungebyrådet giver stemme til en gruppe, der jo ikke kan stemme til valgene, er ideen med projektet at oplyse de unge om demokratiet, og gøre dem interesserede i, hvad man laver i de kommunale byråd.

- Jeg er så glad for den idé, at hvis jeg kunne, ville jeg selv arbejde for at komme i ungebyrådet, siger Casper Mouritsen med et blink i øjet.

Det første ungebyråd ventes at blive valgt i starten af næste skoleår.