Motorvej åbner 1. december

Så varer det ikke længe, før borgerne i Mollerup, Linå og Hårup kan begynde at nyde stilheden på en næsten øde rute 15. En meget stor del af den tunge trafik vil flytte over på den nye motorvejsstrækning og mindske kø, larm og luftforurening fra hovedvejen til glæde for beboerne.

Der er nu sat dato på åbningen af den første strækning af motorvejen mellem Funder og Låsby ved Silkeborg. Det drejer sig om de omkring 11 kilometer motorvej mellem Hårup og Låsby øst for Silkeborg.
Den 1. december kommer transportminister Magnus Heunicke og åbner strækningen officielt.

Med åbningen den 1. december har Vejdirektoratet skåret omkring et år af den oprindelige tidsplan, hvilket glæder transportminister Magnus Heunicke.
- Jeg er meget stolt af, at vi kan give borgerne adgang til vejen et år før tid. Det glæder mig meget, at vejens positive konsekvenser kommer borgerne til gode allerede nu, siger transportministeren.

Motorvejen kommer især til at betyde meget for de omkring 4.300 pendlere, der hver dag kører mellem Aarhus og Silkeborg. Hvis de kører begge veje på én dag, vil de spare mindst 20 minutter i myldretiden.

- Vejen giver alle trafikanter mulighed for at komme nemmere, hurtigere og mere sikkert frem. Men også de lokale borgere langs Hovedvej 15, der nu ganske markant bliver aflastet, vil opleve en helt anderledes hverdag med meget mindre tung trafik uden for deres vinduer, siger Magnus Heunicke.

Vejdirektoratet forventer, at motorvejen mellem Hårup og Låsby vil få en gennemsnitstrafik i døgnet på 20.000 køretøjer. Trafik, der i meget høj grad bliver trukket væk fra landevejen til gavn for beboerne. Trafikmængden på landevejen falder nemlig rundt regnet med 15.000 køretøjer i døgnet. Den resterende trafik på landevejen vil i høj grad bestå af lokaltrafik.

Åbningsfesten foregår på rastepladsen Sønderskov et par kilometer vest for Låsby. Arrangementet starter klokken 11.00 den 1. december 2014. Vejdirektoratet informerer mere detaljeret om programmet for åbningsfesten ved et senere tidspunkt.