Poul Dahl (V)

Lokal politiker med Kommunernes byråd

Nyhedsmagasinet ”Danske Kommuner” har valgt et ’kommunernes byråd’, som er et byråd bestående af 31 medlemmer, der kommer fra alle egne af landet.

Silkeborg bidrager med et medlem af dette danmarks-byråd. Venstres Paul Dahl, der sidder som formand for Nærdemokratiudvalget og medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget i Silkeborg Kommune, er nemlig udvalgt til at være med.

Kommunernes byråd, BYRÅDETs, 31 medlemmer
vil fremover være det kommunale landskabs faste stemme i magansinet med kommentarer om alt fra minimumsnormeringer over ældremad til vandmiljøplaner.

BYRÅDET er sammensat, som vælgerne satte krydserne ved kommunalvalget i 2013. Der er 22 mænd og ni kvinder. Valgt fra Hjørring i nord, til Guldborgsund i syd.

Aldersmæssigt spænder BYRÅDET fra Philip Hesselbjerg (R) på 19 fra Egedal til 70-årige Poul Dahl, Silkeborg.

”Vores mål med BYRÅDET er at komme endnu tættere på, hvad der rør sig i det kommunalpolitiske landskab,” siger ansvarshavende redaktør Tom Ekeroth.