Byrådssalen

Ungebyrådet vedtaget af de voksne

Det voksne byråd i Silkeborg Kommune vedtog ved et byrådsmøde i går at etablere et byråd for unge mellem 13 og 17 år.

Byrådet kommer til at bestå af 31 medlemmer på samme måde som de voksnes byråd, men det skal være upolitisk sammensat.

De 31 medlemmer vælges rundt om på kommunens skoler. Ét medlem fra hver af de 17 skoler med overbygning, de resterende pladser går til de 14 unge, der har flest personlige stemmer.

- Vi sikrer en bred sammensætning af byrådet ved at vælge en fra hver af de 17 overbygningsskoler, siger byrådsmedlem og medlem af nærdemokratiudvalget, Mads Frandsen (V).

Valg og videoer
Valget af de unge medlemmer skal gennemføres efter sommerferien 2015.

Det er tanken, at de unge skal lave kandidatvideoer, hvor de fortæller om deres planer. Valget af kandidaterne skal foregå digitalt.

Når de unge er valgt ind, kan de sidde i ungebyrådet for et år ad gangen.

Året begynder med, at de unge vælger en række emner, de vil arbejde med i løbet af året. Inden for de valgte emner kan der i alt laves fire indstillinger, som de voksne så skal behandle videre.

- Vi har den tilgang, at vi ikke ønsker at begrænse de unge på nogen måde. Derfor har vi heller ikke givet dem et budget, de skal råde over. Så der er frie rammer, siger Mads Frandsen.

Formålet med ungebyrådet er at fremme demokratiforståelse for de unge og give dem mulighed for at opnå politisk indflydelse i kommunen.

Ungebyrådet skal i første omgang køre i en toårig prøveperiode.