Foto: silkeborgkommune.dk

Stort Teknisk Skole byggeri sendt i høring

En lokalplan om det store byggeri af en ny Teknisk Skole i Silkeborg er netop sendt i høring.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge et skole på 22.700 kvadratmeter til cirka 1.500 elever på området nord for Bredhøjvej, der hvor den gamle brandstation ligger.

Der skal være administration, fællestorv og indretninger til HTX, Hotel og Restaurant, Auto, Håndværk og design, og et kollegiehus med i alt 136 boliger.

Op til syv etager

Bygningen kan blive helt op til 7 etager visse steder, dog kun henholdsvis 2 og 4 etager ud imod omgivelserne.

Fordi de vejledende grænseværdier for luft skal overholdes, kan der opføres en maks. 50 m. høj skorsten på komplekset, og der skal være plads til 525 parkeringspladser.

Det var et enigt byråd, der sendte lokalplanen i de sædvanlige otte ugers høring. Se eventuelt mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside.