24-årig dømt for fængselsvold

En 24-årig mand har fået sin dom for den vold, han begik mod to fængselsbetjente i Nørre Snede Statsfængsel den 11. september.

Manden, som er straffet mange gange tidligere for bl.a. vold, blev denne gang dømt til fængsel i 6 måneder.

Den 24-årige modtog dommen

Volden blev begået i forbindelse med, at den 24-årige skulle føres fra et afsnit i fængsel til isolationsafdelingen.

Latterlige små smølfer
Fire fængselsbetjente fulgte ham på vej, og undervejs sagde han til nogle af betjentene bl.a. noget i retning af: ”I er nogle latterlige små smølfer, jeg nakker jer alle sammen.”

Kort før, at de nåede isolationsafdelingen, ville den 24-årige forlade stien og skrå ind over en græsplæne, hvori der var interne alarmer.
Det forsøgte betjentene i første omgang at tale ham fra, men da han ikke ville adlyde deres ordre, forsøgte de at få fat i hans arme og føre ham tilbage til stien.

Her rev den 24-årige sine arme til sig og markerede derved, at han ikke ville imødekomme beskeden, hvilket fik betjentene til at forsøge at lægge den 24-årige ned på jorden.

I faldet greb han fat i en af betjentenes hals eller trøje omkring halsen og klemte så hårdt, at betjenten højlydt gispede efter vejret. Den 24-årige fastholdt sit greb i et stykke tid, selv om de andre betjente med magt forsøgt at få ham til at slippe.

Først da en af betjentene slog den 24-årige slap han sit greb. Undervejs i forløbet sparkede den 24-årige en anden fængselsbetjent i ansigtet.

Ved den efterfølgende lægeundersøgelse kunne det konstateres, at betjenten havde mærker omkring halsen. Det kunne imidlertid også konstateres, at den 24-årige bl.a. havde punktformede blødninger i øjnene som et tegn på vold mod halsen i kombination med sammenpresning af brystkassen, og at det måtte antages at have indebåret livsfare.

Vold mod tjenestemand
Under sagen var det den 24-åriges opfattelse, at han havde været udsat for vold og alene handlet i nødværge, men retten lagde til grund, at fængselsbetjentene havde haft en legitim grund til at kræve, at den 24-årige gik på stierne og ikke på græsplænen med alarmer. Desuden havde betjentene ret til at passivisere den 24-årige ved at lægge ham ned, da han ikke ville adlyde deres ordrer.

Retten lagde også til grund, at den 24-årige ved at tage så hårdt fat om en betjents hals og sparke en anden betjent havde begået vold imod tjenestemænd i funktion.

Desuden anførte retten, at den 24-årige startede volden og at skaderne på ham selv derfor ikke havde nogen betydning ved rettens bedømmelse.

Herudover blev den 24-årige fundet skyldig i trusler imod fængselsbetjentene.