Byrådssalen

Overblik: Byrådsmødet i mandags

Her kan du få et overblik over, hvad politikerne besluttede på byrådsmødet i sidste uge.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside.

Byrådet har besluttet:

Silkeborg: Kommunen har vedtaget en lokalplan for Søholt Idrætspark i Alderslyst, så der kan opføres et nyt stadion.
Silkeborg: Kommunen sender et forslag til lokalplan for Erhvervskorridoren ved den nye bymotorvej i høring i otte uger. Forslaget giver mulighed for at etablere et attraktivt erhvervsområde med byggeri med facade tæt ved motorvejen.
Silkeborg: Kommunen sender et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område ved Bredhøjvej i høring i otte uger. Planen giver mulighed for at opføre en ny Teknisk Skole.
Silkeborg: Kommunen bruger 500.000 kr. på at forberede en ny ringvejsbro over Gudenåen.
Silkeborg: Kommunen sender et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et bolig- og erhvervsområde ved Kejlstrupvej i høring i otte uger. Planen giver mulighed for at byggge 53 tæt-lave boliger ved Brand og Redning, og at Hotel- og Restaurantskolen kan anvendes til andre formål end undervisning.
Silkeborg: Kommunen bruger en lille million kr. til at forberede en ny bygning til Campus Bindslevs Plads ved siden af Biblioteket.
Funder: Kommunen bruger godt 21 mio. kr. til en ny daginstitution Funder Børnnehus til 120 børn ved siden af Funder Skole, samt 1,3 mio. kr. til vej og parkering.
Hårup: Kommunen nedlægger et stykke af Neptunvej ved virksomheden Dacapo, da vejen ændres i forbindelse med byggemodning af erhvervsområdet.
Them: Kommunen har vedtaget et kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver Silkeborg Rovfugleshow mulighed for at udvide med flere oplevelser med rovfugle og mere formidling om rovfugle.
Voel: Kommunen har vedtaget en lokalplan for et nyt boligområde med otte parcelhusgrunde på Margrethesvej.
Demokrati: For at styrke demokratiforståelsen og for at give unge mellem 13-17 mulighed for at opnå politiske resultater etablerer kommunen et ungebyråd med en ungeborgmester fra midten af 2015.
Beredskab: Kommunen går videre med planerne om at etablere et samarbejde med Viborg Kommune og eventuelt andre kommuner om et fælles beredskab (Brand og Redning). Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne skal reducere antallet af beredskaber ved at lægge dem sammen til maksimalt 20 i Danmark.

Byrådet har godkendt

Affald: Fusion af TAS og L90 og vedtægter for nyt selskab, som kommunen er medejer af. Selskabet anvender affald til forbrænding og produktion af fjernvarmme.
Borgerrådgiver: Borgerrådgiverens årsberetning fra 1. august 2013 til 31. juli 2014.
Bevillingsnævnet: Efter indstilling fra 3F indtræder Gunhild Bjerre, faglig sekretær for Hotel og Restaurantionsbranchen i 3F Silkeborg, som medlem af nævnet.