Forslag til lokalplan for erhvervskorridoren

Erhvervskorridoren er kommet et skridt nærmere virkelighed. Lokalplanen er klar, og du kan komme med kommentarer og indsigelser frem til 26. januar.

Erhvervskorridoren Motorvejen giver Silkeborg Kommune en enestående mulighed for at tilbyde virksomheder en placering udover det sædvanlige.

Nu er første udkast til en lokalplan for den bynære del af Silkeborgmotorvejens erhvervsområde – Erhvervskorridoren – på gaden.

Virksomhederne får mulighed for at bygge i grønne områder og få facader direkte mod motorvejen.

Byggeriet skal være højt og tæt og give bilisterne en oplevelse af at køre i en korridor.

I krydset mellem Nørreskov Bakke og motorvejen bliver der mulighed for at bygge højt, markant byggeri.

Lillehøjvej skal udvides og omlægges og blive til den centrale adgangsvej.

En screening viser, at Erhvervskorridoren får indflydelse på miljøet, fx; støj og luftforening fra eksisterende virksomheder – hvor meget skal nu undersøges grundigt.

Har du bemærkninger til det fremlagte, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden. Du kan også skrive til [email protected]

Eller du kan deltage i borgermødet 8. januar 17-19 i Vejdirektoratets udstillingslokale i de gamle Saniståls bygninger på Baunehøjvej.

Læs hele lokalplanen.