Nu skal der bygges på Søparken

Nu skal der bygges på en af Silkeborgs mest markante og attraktivt belliggende grunde – nemlig Søparken på hjørnet af Borgergade og Sølystvej.

Silkeborg Kommune har udbudt den store søgrund til en køber, der vil gøre noget særligt ud af bygningerne og arealet.

Borgmester Steen Vindum siger i en pressemeddelse, at den nye bebyggelse skal stå som et pejlemærke, der markerer indgangen til Alderslyst.

- Den der får lov til at bygge, skal levere det arkitektonisk og kvalitetsmæssigt bedste byggeri, så stedet får en ny bymæssig identitet, siger han.

Køberen skal opføre boligerne så de gradvist stiger i højden, fra 2,5 etager mod de eksisterende boliger mod vest til maksimalt syv etager mod øst ved Borgergade.

- Vi ønsker, at området får karakter af park med frie grupper af træer og buske. Der må ikke opsættes private hække eller hegn i terrænet, kun hække til at afskærme private opholdsarealer ved boligerne.

- Vi ønsker desuden, at der indarbejdes mindst tre bæredygtighedstiltag i byggeriet, fx i form af vand i eller ved boligerne, fx i form af spejlbassiner, siger Steen Vindum.

Boligerne skal stå færdig senest tre år efter overtagelsen af grunden.

Der er sidste frist for bud den 19. januar 2015.