Ny park på vej i Silkeborg

Når Silkeborgmotorvejen står færdig, får Silkeborgenserne en helt ny park til leg og motion at boltre sig i.

Der er en 9.000 kvadratmeter stor oplevelsespark på tegnebrættet. Dens placering er oven på den den nedgravede del af motorvejen gennem Silkeborg by.

Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om 75.000 kr. til et forprojekt, og kommunen bidrager med samme beløb.

”Vi glæder os over, at vi med Vejdirektoratets hjælp får mulighed for at bruge overdækningen af motorvejen, og vi ser Lokale- og Anlægsfondens støtte som en blåstempling. Det er udtryk for, at fonden også synes, det er en spændende ide, og det er forhåbentlig et signal om, at de vil være med, når vi skal i gang med det konkrete projekt,” siger kultur- og fritidschef i Silkeborg Kommune Freddie Davidsen.

DisCover Park Silkeborg skal bygge bro mellem bydele og idrætsfaciliteter og give områdets mange børne- og uddannelsesinstitutioner og idrætsforeninger plads til nye aktiviteter.

100 gode ideer at bygge videre på
Mange har været involveret i idefasen. På borgermøder og via Facebook er der kommet 100 gode ideer til, hvad man kan bruge området til.

I alt vil DisCover Park Silkeborg koste over 10 mio. kr., og Silkeborg Kommune satser på at hente halvdelen fra forskellige fonde:

”Det er mange penge, men det er et spændende projekt, som det også vil være interessant for fonde at medvirke i. Så vi tror på, at vi kommer helt i mål,” siger kultur- og fritidschef Freddie Davidsen.

Holder tidsplanen, kan silkeborgenserne tage DisCover Park Silkeborg i brug i 2016.