Færre børn i Silkeborg

Der er slået ny bundrekord i antallet af fødsler i Silkeborg Kommune.

Ifølge mja.dk var der pr. 18. december født 859 børn i kommunen – og det er lavere end de 879 babyer, der satte bundrekord i 2012.

I 2013 blev der født 899 børn.

Det lave fødselstal kommer ikke bag på Søren Kristensen, der formand for børne- og ungeudvalget i Silkeborg.

Ifølge mja.dk siger han at der er taget højde for udviklingen – blandt andet ved at lukke børnehaverne i Them og Alderslyst.

Der skal formentlig ikke lukkes børnehaver i år fordi fødselstallet var relativt højt i 2013.