Trafikken glider bedre i Resenbrokrydset

De store problemer, som pendlerne oplevede i især Resenbrokrydset efter at det nye motorvejsstykke blev åbnet, er ikke så voldsomme mere.

Projektleder i Vejdirektoratet, Carsten Sandgaard, siger ifølge mja.dk, at myldretidstrafikken i dag glider gennem krydset stort set uden problemer.

Han siger at Vejdirektoratet er ved at undersøge, hvorfor det gik så galt umiddelbart efter åbningen af motorvejen den 1. december.

En af de tiltag, der tilsyneladende har medvirket til den bedre trafikafvikling er, at man forlængede en svingbane i Resenbrokrydset, og flere forbedringer i krydset kan ifølge mja.dk komme på tale.