Færre ældre skal på sygehuset igen

Andelen af pensionister, der indlægges på sygehus igen og igen, er faldet de seneste år, viser ny Momentum-undersøgelse.

I perioden fra 2007 til 2013 faldt antallet af patienter over 65 år, der skal genindlægges inden for en måned, med 16,4 procent.

Det er en positiv udvikling, mener professor Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Han peger på de ældres bedre helbred og kommunernes oprustning på sundhedsområdet som to af de væsentligste årsager.

Silkeborg Kommune er en af de kommuner, der har opgraderet deres sundhedsydelser kraftigt.

- Det er sjældent en lykkelig situation for specielt ældre at komme på sygehuset. Når det er nødvendigt, skal de selvfølgelig af sted, men vi tror også på, at der er en særlig kvalitet forbundet med, at den ældre patient kan blive i eget hjem eller i et tilbud i nærmiljøet, hvis det er muligt, siger Jens Peter Hegelund Jensen, direktør for Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Akutpladser med sygepleje
Silkeborg Kommune har blandt andet oprettet akutpladser med døgndækkende sygeplejeindsats til personer, der har brug for sygepleje, men ikke behøver at blive indlagt, og til færdigbehandlede sygehuspatienter, der ikke er klar til at komme tilbage til eget hjem. Derudover har man oprettet et akutteam, der er et døgnbemandet sygeplejerske-beredskab, der i borgernes eget hjem forsøger at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

»Ved at have disse tilbud mellem, hvad vagtlægen kan tilbyde i hjemmet, og hvad en sygehusafdeling kan gøre, så er der flere borgere, der kan undgå at skulle transporteres til et sygehus med al den utryghed, der er forbundet med det, siger Jens Peter Hegelund Jensen.

Tæt samarbejde er vigtigt
Trods de store omstillinger i kommunens sygepleje, så understreger Jens Peter Hegelund Jensen, at et godt samarbejde mellem både kommuner, sygehuse og de praktiserende læger er vigtigt for at skabe de bedst mulige vilkår for borgerne.

»Vi kan ikke bare lave hver vores løsning i hver vores silo. Vi bliver nødt til at samarbejde og i nogle tilfælde opbryde de traditionelle organisatoriske grænser. Vi har eksempelvis i fællesskab med regionshospitalet etableret en tidlig udredningsenhed og lavet et callcenter, hvor praktiserende læger, vagtlæger og hospitalslæger og sygeplejersker kan ringe ind og få vejledning i, hvordan de i de enkelte tilfælde kan undgå, at vedkommende uhensigtsmæssigt bliver indlagt,« siger Jens Peter Hegelund Jensen.