Foto: Region Midtjylland

Sygehuset skal uddele pjække-gebyr

Regionshospitalet Silkeborg vil snart begynde at opkræve et gebyr fra patienter, der ikke dukker op til en aftale. 250 kroner skal det koste.

Opkrævningen er en del af et nationalt forskningsprojekt, der i første omgang skal forsøges på regionshospitalerne i Silkeborg og Viborg.

Forsøget går ud på, at tilfældigt udvalgte patienter får at vide, at de vil blive opkrævet 250 kroner i gebyr, hvis de udebliver fra deres aftale uden at melde afbud.

- Vi lægger vægt på, at forsøget først og fremmest afklarer to centrale spørgsmål: Dels om – og i hvor høj grad – gebyrer styrker patienternes fremmøde eller afbud, samt om - og i givet fald i hvilket omfang – gebyrer har en negativ effekt, fortæller centerchef Mette Kjølby fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Først for et år
I Silkeborg bliver det udvalgte patienter på Radiologisk Afsnit. Afsnittet gennemfører blandt andet MR-, CT- og ultralydsscanninger.

Forsøget med gebyrer går i gang hurtigst muligt og senest den 1. maj i år.

I første omgang skal forsøget med gebyrer køre i ét år, hvorefter der skal analyseres på resultaterne.

Hele forskningsprojektet løber frem til udgangen af 2017.

Danske Regioner og regeringen står bag forskningsprojektet, mens Region Midtjylland har påtaget sig at gennemføre undersøgelserne.

På Regionshospitalet Viborg er det Ortopædkirurgisk Ambulatorium, der skal udvælge patienter og opkræve gebyret.