Frafaldet varierer meget på skolerne

Andelen af elever, der gennemfører en uddannelse varierer meget alt afhængig af uddannelsesinstitutionen. Det fremgår af en ny analyse fra Region Midtjylland.

Analysen kigger på ungdomsuddannelserne i regionen.

Særligt på erhvervsuddannelserne er der stor forskel i andelen af elever, der gennemfører.

Teknisk Skole Silkeborg indtager en trist sidsteplads i regionen, når det gælder om at få eleverne gennem en erhvervsuddannelse.

Kun lidt flere end 4 ud af 10 elever gennemfører deres uddannelse på Teknisk Skole. Det er regionens laveste andel.

Til gengæld er Silkeborg Gymnasium med i top. Flere end 9 ud af 10 gennemfører en studentereksamen her. Det er en delt tredjeplads.