Torvet Foto: Esben Stenfeldt

Torveparkering koster kommunen 33 mio

Parkeringskælderen under Torvet skal have plads til 223 biler og kommer til at koste Silkeborg Kommune 33,4 millioner kroner.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede i går til byrådet at satse på den størst mulige parkeringskælder. Kommunen modtog i december to tilbud fra A. Enggaard A/S i forbindelse med udbudsrunden i efteråret 2014; en parkeringskælder i én eller i to etager.

Nu skal udvalgets indstilling til afstemning i byrådet, og bliver det et ja, så vil ledningsarbejdet på Torvet kunne gå i gang i løbet af foråret og selve byggeriet efter sommerferien, så torveparkeringen kan tages i brug i begyndelsen af 2017.

Torvet og en pose penge
Den valgte løsning består af en parkeringskælder i to etager med 223 parkeringspladser. Vejadgang til parkeringskælderen sker via Rådhusgade, og der er indeholdt tre trappeanlæg op til Torvet, det ene trappehus med elevator.

De samlede udgifter til at bygge parkeringskælderen anslås til 94,9 millioner kroner. De årlige udgifter til driften af parkeringsanlægget skønnes at være 1,3 mio. kroner.

Silkeborg Kommune kommer altså med 33,4 af de 94,9 millioner kroner, samtidig bliver 4285 kvadratmeter af Torvet overdraget til A. Enggaard A/S, der skal stå for den årlige driftsomkostning.

Torvet vil efter overdragelsen fortsat være et offentligt, kommunalt vejareal som i dag, og Silkeborg Kommune vil uændret kunne administrere, disponere og råde over Torvet – hele overfladearealet - som hidtil.

Kommunen har samtidig afsat 10 millioner kroner over de næste to år til at anlægge tilkørslen til parkeringskælderen, der bliver en kommunal opgave. Desuden er der afsat 25 millioner kroner til at renovere Torvets overflade i 2016 og 2017.