Foto: Esben Stenfeldt

Tilsyn kan bremse Torveparkering

Byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tvivler på lovligheden af Silkeborg Kommunes involvering i en parkeringskælder under Torvet.

Nu skal Statsforvaltningen kigge på lovligheden af at overdrage Torvet og 33,4 millioner kroner til én privat aktør.

Det kan betyde en forsinkelse af Torveparkeringen.

Statsforvaltning fører tilsyn med landets kommuner og kan bremse en beslutning.

En kamp om tid
Kommunen arbejder inden for det, der hedder Kommunalfuldmagten. Det er ikke egentlige regler, men nærmere retningslinjer. Ifølge Kommunalfuldmagten må en kommune ikke tilgodese én privat aktør.

Det mener byrådsmedlem Morten Høgh fra Liberal Alliance, at kommunen gør ved at overdrage Torvet og 33,4 millioner kroner til et privat selskab, uden at få ejerandel i parkeringskælderen. Og det er det forhold, der har fået byrådsmedlem Morten Høgh fra Liberal Alliance til, sammen med Dansk Folkepartis tre byrådsmedlemmer, at indgive en forespørgsel til Statsforvaltningen.

Byrådet skal mandag den 26. januar 2015 stemme om parkeringskælderen, Torvet og de 33 millioner kroner.

Hvis Statsforvaltningen beslutter, at overdragelsen af Torvet og pengene er i strid med reglerne, kan byrådets eventuelle tilslutning sættes ud af kraft.

Mens Statsforvaltningen behandler sagen, kan forespørgslen få såkaldt opsættende effekt, hvor al videre behandling i sagen er sat på pause.