SMS-påmindelse Foto: Region Midtjylland

Patienter påmindes i høj grad via sms

Hospitalerne i Region Midtjylland har nu sendt over 1 million sms’er for at huske patienter på en tid på hospitalet.

Hospitalerne i Region Midtjylland sender stadig flere sms’er for at minde patienter om, at de har en tid. I slutningen af december 2014 nåede regionen op på i alt én million afsendte sms’er, optalt fra sms-ordningen blevet taget i brug tilbage i 2009.

- En million afsendte sms’er på fem år lyder måske ikke af så meget. Men tallet skal ses i lyset af, at regionen, da vi begyndte, kun afsendte små 50 sms’er om måneden. Det tal er nu steget til i gennemsnit 43.000 sms’er om måneden i 2014, siger Kristian Kyneb, it-koordinator i Region Midtjylland.

Udnytter tiden bedre
Region Midtjylland har ikke tal på, hvor meget antallet af ikke-fremmødte patienter er faldet, siden sms’erne for alvor er blevet taget i brug, men hospitalerne har en klar oplevelse af, at flere patienter møder op, når de får en sms.

På sigt sparer det både tid og penge for hospitalerne, da de bookede tider ikke går til spilde, men kan gives til en ny patient.

NemSMS i fremtiden
Et minus ved sms-ordningen er dog, at patienterne selv skal give lov til, at regionen sender en sms til dem. Det sker ved, at patienten oplyser sit mobilnummer ved den første aftale, de har på en given afdeling. Men da det ofte er netop den første aftale, som patienterne glemmer at møde op til, kunne systemet blive endnu mere effektivt, hvis man kunne sende en sms allerede til den første aftale.

På sigt er det derfor planen, at hospitalerne i Region Midtjylland skal kunne bruge NemSMS-ordningen, hvor borgerne på forhånd har givet samtykke til, at offentlige myndigheder må bruge deres registrerede mobilnummer til kontakt. Det er planen, at hospitalerne skal kunne benytte mobilnumrene fra NemSMS i løbet af foråret.

Sms-systemet benyttes af stort set alle afdelinger på regionens hospitaler, på nær røntgenafdelingerne, der har deres egne bookingsystemer, der selv sender sms’er ud.