Skybrud er intet problem i Gødvad

I Silkeborg er vi ved at skabe en ny bydel, som er særlig bæredygtig, og som er forberedt på de store skybrud, som ellers har voldt problemer mange steder i Danmark.

Det er de kommende beboere i Gødvad Enge, der kan se frem til en tilværelse uden ubehagelige oversvømmelser under skybrud.

I området er der lerholdig jord, som gør det svært for regnvand at sive ned. Men man har fundet forskellige løsninger på den udfordring.

Blandt andet regnvandsbassiner, grøfter og render – og såkaldte ”permeable”, der er vejbelægninger, som vandet kan sive igennem.

- Hvis det regner ekstraordinært meget i Gødvad Enge, er det ikke boliggrundene, der bliver oversvømmet. I stedet står de permeable belægninger, grøfterne, renderne, regnvandsbassinerne og regnbedene klar til at transportere og modtage regnvandet, siger ingeniør og projektleder på Gødvad Enge-projektet Bente Rands Mortensen fra Silkeborg Kommune.

Permeable veje
Tre boligveje i Gødvad Enge er permeable og fungerer ligesom en svamp, der kan optage vandet.

- Hvis du smider en spand vand ud på de permeable boligveje i Gødvad Enge, vil vandet straks sive væk, forklarer Bente Rands Mortensen.

Gødvad Enges skrånede terræn sikrer også, at vandet løber ned til regnvandsanlæggene. Husene ligger højt i terrænet, mens regnbedene og regnbassinerne ligger lavere. Det betyder, at vandet altid vil løbe væk fra beboelserne.

Regnvandsanlæggene giver området en rig flora og fauna og beboerne en masse muligheder. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan bruge anlæggene til.

- Beboerne kan bruge vandet i regnvandsanlæggene. Børnene kan fx lave små skibe og sætte dem til søs. Børn og vand er jo altid en god kombination, så jeg håber, at de kommende beboere vil tage regnvandsanlæggene til sig og benytte deres mange muligheder, fortæller Bente Rands Mortensen

Regnvandsløsninger fra OPI-samarbejde
Ideerne til regnvandsløsningerne i Gødvad Enge er udviklet i samarbejde med private virksomheder, som Silkeborg Kommune var i dialog med inden byggemodningen. Samarbejdet har bl.a. betydet, at de tre boligveje har forskellige permeable belægninger, som er belagt med enten plastrammer med betonsten/græs, drænasfalt eller betonsten med permeable fuger, der gør at vandet kan sive igennem. De steder, hvor vejene ikke er permeable, er der i stedet åbne grøfter, hvor vandet nedsiver eller transporterer vandet videre.

Erfaringer til andre boligområder
Silkeborg Kommune vil bruge Gødvad Enge til at samle erfaringer om bl.a. nedsivning af vand i lerholdigjord, som kan bruges af andre byggeprojekter og kommuner.