Gymnasie-matematik nyt fag i grundskolen

Elever i 9. og 10. klasse i Silkeborg får nu mulighed for at snuse til matematik på gymnasieniveau.

Eleverne på de to klassetrin får nu mulighed for at tage valgfaget Gymnasiematematik, der skal klæde dem bedre på i forhold til matematik på gymnasialt niveau.

Det er Matematiknetværket, der står bag valgfaget.

Matematiknetværket er et samarbejde mellem matematiklærere i grundskolen og gymnasierne.

Netværket har siden 2001 arbejdet for at reducere problemerne ved overgangen fra folkeskole- til gymnasiematematik.

Kommunen støtter valgfaget med 100.000 kroner.

Valgfaget oprettes på en eller flere skoler i Silkeborg Kommune, hvor en gymnasial matematiklærer varetager undervisningen.

Valgfaget kan desuden være relevant for særligt dygtige elever på 8. klassetrin.