A.P. Møller giver million til matematikken

Gymnasie- og folkeskolelærere i Silkeborg og København får en million kroner til at udvikle overgangen mellem matematik i henholdsvis folkeskole og gymnasium. Det sker i samarbejde med læreruddannelsen og universitetsforskere.

Selv dygtige elever kan få det svært med matematikken, når de skifter folkeskolen ud med gymnasiet.

Det viser flere undersøgelser, og Silkeborg og Københavns Kommune sætter nu i samarbejde ind for at lette overgangen mellem folkeskole og gymnasium og samtidig hæve elevernes faglige niveau i matematik og naturvidenskabelige fag. Det sker med projektet Matematikbroen, som netop har fået tilsagn om en million kroner i støtte fra  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Med i projektet er Silkeborg Gymnasium, Gefion Gymnasium, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, og Læreruddannelsen Zahle, University College Copenhagen og Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.

I Silkeborg har Netværk for matematiklærere, et samarbejde mellem folkeskolelærere, gymnasielærere og læreruddannelsen, allerede forsket i årsager til, at overgangen giver problemer.

- Det har vist sig, at en stor del af forklaringen er, at matematik praktiseres som to ret forskellige fag i grundskole og gymnasium, og at lærernes gensidige kendskab til, hvordan undervisningen foregår, er mangelfuld. Formentlig fordi der er skarpe skel mellem uddannelserne. Det vil vi nu rette op på med Matematikbroen”, siger sektionsleder i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Charlotte Ørbæk Langballe.

Der indgår kurser for matematiklærere fra folkeskolerne, workshops, udvikling af nye undervisningsmidler og en model for samarbejde mellem grundskole og gymnasium. Elever vil i overgangsfasen blive fulgt af forskere fra universitet, som også skal dokumentere effekten af indsatsen.

Målet er, at eleverne har færre overgangsproblemer og klarer sig bedre fagligt, når matematiklæreren har været på kursus. Omkring 20 folkeskolelærere fra Silkeborg og 60 fra København skal i september på kursus. På sigt vil også andre kommuner kunne bruge Matematikbroen.