Asger Jorn Foto: Silkeborg Kommune

Museum Jorn søger udsættelse af gæld

Museum Jorn lånte i 2009 penge af Silkeborg Kommune til opgradering af museets sikringsanlæg. Afdragene skulle efter planen begynde til april, men nu har museet søgt om udsættelse på afdragene.

Lånet, der blev optaget i 2009, var i alt på 2.911.000 kroner.

Lånet blev oprettet som rente- og afdragsfrit frem til oktober 2014. Første afdrag skulle så falde 1. april 2015, og lånet skulle afdrages over 15 år.

Bestyrelsen for Museum Jorn søger nu om udsættelse af renter og afdrag på baggrund af museets økonomiske situation. Udsættelsen skal gælde i fem år til 1. april 2020.

Museum Jorn havde ifølge regnskabet fra 2013 en negativ egenkapital på 567.000 kroner. Budgettet for 2014 viste et overskud på 16.000, men der foreligger endnu ikke et regnskab for 2014.

Budgettet for 2015 viser en stigning i overskuddet til 35.000, hvis der gives en udsættelse.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune har godkendt udsættelsen og indstillet til byrådet, at de gør det samme på næste byrådsmøde den 23. februar.

Museum Jorn har, foruden det 15-årige lån, en kortfristet gæld på 2.833.000 kroner.

Hvis museet får udsættelse, skal kommunen lappe et hul i budgettet for perioden 2015-2020.