Silkeborg mangler nævninge og domsmænd

Hvis du har lyst til at fungere som nævning eller domsmand, så har du nu mulighed for at komme på Silkeborg Kommunes grundliste over nævninge og domsmænd.

Kommunens grundliste udvalg søger særligt personer under 35 år og personer af anden etnisk herkomst end dansk.

Listen over nævninge og domsmænd skal repræsentere et bredt udsnit af befolkningen på tværs af alder, køn, etnisk baggrund, uddannelse og beskæftigelse. Der er mangel på de to ovenstående kategorier, men alle opfordres til at søge.

Domsmænd og nævninge bruges i straffesager af mere alvorlig karakter. Nævninge bruges, når straffen som udgangspunkt er på mere end fire år, mens domsmænd bruges i straffesager, så snart der ikke kun er udsigt til bøde og den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Landsretten trækker lod
Ansøgningsfristen for at komme på grundlisten er fredag den 6. marts og udpegelsen gælder i fire år. Den næste periode løber fra januar 2016 til udgangen af 2019.

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være mindst 18 år, og ikke fylde 70 år inden udgangen af den periode, hvor du er udpeget som nævning eller domsmand. Du skal endvidere være dansk statsborger, have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog og være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Når Silkeborg Kommunes har modtaget ansøgningerne, skal der udvælges en liste med 300 navne, der vil blive sendt videre til Landsretten.

Landsretten trækker så lod blandt de 300 og udvælger de nødvendige nævninge og domsmænd for de næste fire år.

Du kan finde ansøgningsskemaet og læse mere om ansøgningsprocessen og hvervet som nævning og domsmand på Kommunens hjemmeside.