Foto: Esben Stenfeldt

Nordskovvej åbner ikke med motorvejen

Selvom Nordskovvej allerede er en stiplet linje på Kraks kort, så kommer den ikke til at åbne sammen med motorvejen.

Ifølge mja.dk anser Vej- og Trafikchef Flemming F. Christensen det ikke længere som realistisk, at vejen står klar i efteråret 2016.

Sagen om Nordskovvej ligger i øjeblikket hos Naturstyrelsen, der tidligere har modarbejdet vejen af hensyn til truede dyrearter, blandt andet en særlig flagermus.

Kommunen har sendt en række løsningsforslag, der skal forbedre beskyttelsen af de truede arter, og det er dem, Naturstyrelsen skal tage stilling til, det skriver mja.dk.

Silkeborg Kommune håber at Naturstyrelsen trækker deres modstand tilbage.