Nyt milliardoverskud til Jyske Bank

Jyske Bank kan i regnskabet for 2014 præsentere et overskud på 3,1 milliarder kroner før skat.

Det er 0,8 milliarder kroner mere end sidste år, og især Silkeborg-bankens sammenlægning med BRFkredit bidrager positivt i den retning.

- Et resultat på 3,1 mia. kr. er isoleret set et tilfredsstillende resultat, og sammenholdt med tidligere års resultater er der tale om et historisk højt resultat for koncernen. 2014 blev et historisk år for koncernen, hvor sammenlægningen med BRFkredit uden sammenligning blev den altoverskyggende begivenhed, og det største strategiske tiltag i koncernen i mange år, siger Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam.

Mens det overordnede resultat er bedre end sidste år, er der også et par negative ting i regnskabet.

Nedskrivningerne i 2014 var omkring 2,5 milliarder kroner, hvilket er mere end det dobbelte af 2013.