Den Kreative Skole får del i millioner

Et projekt på Den Kreative Skole i Silkeborg er blandt syv projekter i Danmark, der får del i en skolepulje på fem millioner kroner.

'Kunst og Kultur i skolen' hedder projektet på Den Kreative Skole, der ligesom de andre skal udbrede og udvikle kunst og kultur i skolen. Som navnet også lægger op til.

Puljen på fem millioner kroner, der kommer fra Undervisningsministeriet, skal særligt bruges på fagene musik og billedkunst.

- Med folkeskolereformen har vi styrket musikken og kulturen i folkeskolen – blandt andet med ekstra musiktimer og et tættere samarbejde mellem skolerne og lokale kultur- og kunstforeninger og institutioner. Med puljen vil vi støtte skolerne og foreningerne i det arbejde, så musik og kulturoplevelser i endnu højere grad bliver del af skoledagen, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

Ministeriet har modtaget 61 ansøgninger om støtte for samlet 22 millioner kr, men der blev altså kun udvalgt syv projekter, der skal have fem millioner i alt.

Nogle projekter vil afholde events, mens andre projekter vil udvikle nye undervisningsforløb og undervisningsmaterialer.

En fællesnævner for projekterne er, at de alle indsamler og udvikler viden, der bliver til undervisningsmateriale, som vil blive delt med alle landets skoler på bl.a. EMU.dk – Danmarks Læringsportal. De syv udvalgte projekter afsluttes inden udgangen af 2018. Herefter får alle landets skoler adgang til det undervisningsmateriale, projekterne hver i sær har udviklet.

De syv modtagere:

  • ”EMU Sangbidraget”, Sangens Hus c/o Den Jyske Sangskole.
  • ”Film til børn og unge på Fyn”, Kulturregion Fyn.
  • ”Skolernes Sangdag”, Danmarks Radio Kulturpartnere.
  • ”Et tværkunstnerisk workshopforløb mellem Dokk1 og skoler i Aarhus området”, Dokk1, Papirkontoret og Aarhus Litteraturcenter.
  • ”Fem spor i ny dansk musik – et udgangspunkt for samarbejde mellem musikskole og folkeskole”, Dansk Komponist Forening.
  • ”Kunst og Kultur i skolen”, Den Kreative Skole i Silkeborg.
  • ”EARS ON – lyt, byg og skab”, Nationalmuseet/Musikmuseet.