Foto: Silkeborg Kommune

Fritidsklubber vil have en lille model

Ti skoler i Silkeborg Kommune ønsker dispensation fra ændringer på fritidsklub-området, der blev indført i forbindelse med skolereformen.

Før skolereformen havde forældre til elever i 4.-6. klasse mulighed for at vælge mellem to fritidstilbud på henholdsvis 250 eller 600 timer årligt.

Da skolereformen blev indført, blev de to pakker nedlagt og en ny på 480 årlige timer i fritidsklubben blev oprettet.

Sejs Skole og Sorring Skole fik dispensation fra nedlæggelsen af tilbuddet på 250 timer, og det er den samme dispensation, der nu er ansøgt om fra ti andre skoler. De vil igen tilbyde en deltidspakke på 250 årlige klubtimer.

Der er i første omgang ansøgt om dispensation som et forsøg.

Skolerne begrunder ansøgningen med et ønske om at få flere elever i fritidstilbuddene; at det vil give mulighed for at tilrettelægge et mere attraktivt klubtilbud og endeligt fravælger mange forældre tilbuddet på 480 timer på grund af prisen.

Prisen for de 250 årlige timer skal være i lejet 300-380 kroner per måned. Det nuværende tilbud koster 470-600 kroner per måned.

Skolernes ansøgning skal behandles af Børne- og Ungeudvalget i morgen, og skolechef Huno Jensen har indstillet til godkendelse.

De ti skoler er:
Buskelundskolen, Frisholm Skole, Funder/Kragelund-Skoler, Fårvang Skole, Gjern Skole, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sølystskolen og Virklund Skole.