Belysningen i Silkeborgs gågader blev skiftet til LED i november.

Silkeborg tænder igen gadelyset

Silkeborg skal igen være en kommune med gadelys om natten - syv dage om ugen.

Siden den store sparerunde i 2010 har gadelyset i Silkeborg Kommune været slukket i nattetimerne. Tusindvis af nye energieffektive LED-lamper har nu sparet så meget på elregningen, at lyset fra efteråret igen kan tændes om natten.

- Vi har foreløbigt udskiftet 10.000 lamper og skifter yderligere 5.500 i år. Derfor fik vi i efteråret 2014 mulighed for at tænde lyset igen om natten i weekenderne, og nu tænder vi så også lyset om natten på alle de andre af dage i ugen. Det kommer til at ske fra efteråret, siger Frank Borch-Olsen, 1. viceborgmester og formand for Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikudvalg.

- Gadelyset har rigtig stor betydning for at borgerne kan føle sig trygge ikke bare om aftenen men også om natten. Derfor glæder det mig, at vi nu har sparet så meget på elregningen, at vi har råd til at få gadelyset tilbage om natten, siger Frank Borch-Olsen.

Politikerne måtte tage mange øretæver for beslutningen om at slukke lyset i 2010, og kritikken er holdt ved gennem årene.

- Besparelserne i 2010 var desværre nødvendige, fordi kommunekassen var tom, og vi var ubehagelig tæt på at blive sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Derfor var vi nødt til at slukke gadelyset om natten for at spare penge, siger Frank Borch-Olsen.

Besparelsen ved at slukke lyset om natten i 2010 var 1,2 mio. kr. om året. Siden 2013 har Silkeborg Kommune udskiftet 10.000 ud af i alt 17.000 gadelamper med LED, og yderligere 5500 lamper udskiftes i år. Det giver samlet en besparelse på 1,3 mio. kr. om året.Udgiften til at tænde lyset om natten de øvrige dage i ugen er med LED-lamperne 400.000 kr. om året.